Geestelike versorging en gebed

Leiers neem saam met die predikant verantwoordelikheid vir geestelike ondersteuning en gebed.