Geloofsbyeenkoms-beplanning

Hierdie groep beplan die verloop van die Sondagbyeenkomste. Dit sluit in die vasstelling van temas , die kreatiewe inkleding daarvan en die voorbereiding en vertoon van die Powerpoint aanbieding.