Kinderbediening

Sondae tydens die byeenkoms, neem ‘n span leiers verantwoordelikheid vir die kinderbediening aan voor- en laerskool kinders.