Wie is Ons

‘n Warm en gasvrye tuiste waar ‘n verskeidenheid van mense God met vrymoedigheid kan aanbid

Welkom

Welkom by Hoop. Ons is ‘n geloofsgemeenskap in Somerset-Wes wat op ‘n vars en eiesoortige manier die liefde en hoop van Jesus probeer lewe.

Hoop Geloofsgemeenskap / Hope Faith Community is ‘n warm en gasvrye tuiste waar ‘n verskeidenheid van mense God met vrymoedigheid kan aanbid.

Ons vergader op Sondae in die saal van die Curro Sitari skool en bedien veral die groeiende gemeenskap aan die westekant van Somerset-Wes in die omgewing van Curro Sitari (Sitari, Croydon, Acorn Creek, Kelderhof, De Wijnlanden, Faure en Firgrove).

Ons stel geen voorwaardes of vereistes om deel te word van ons gemeenskap en ons reis saam met God nie. Almal is welkom. Jy ook. Kom kuier gerus.

Ons Storie

Hoop Geloofsgemeenskap het ontstaan op inisiatief van Helderberg Gemeente in Somerset-Wes. Hulle het die behoefte raakgesien aan ‘n nuwe en eiesoortige gemeente wat ‘n geestelike tuiste kan bied aan die mense van die omgewing, maar veral ook aan mense wat om verskeie redes nie tuis kom in die gevestigde kerke nie. ‘n Vestigingspan het in Januarie 2016 afgeskop met byeenkomste in die saal van Curro Sitari en in November 2017 het die eerste verkose leierspan uit die nuwe geloofsgemeenskap die leierskap en verantwoordelikheid oorgeneem. Hoop Geloofsgemeenskap funksioneer as ‘n onafhanklike geloofsgemeenskap met noue bande en ondersteuning van die NG Kerk via Helderberg Gemeente.

Verhoudings

Verhoudings is vir ons belangrik. Ons verhouding met God en met mekaar. Jy sal dit sien in ons byeenkomste. Ons kom bymekaar rondom tafels. Ons is gasvry en eet en drink en gesels saam. Ons is opgewonde daaroor dat die Skeppergod met ons in ‘n verhouding wil wees.

Ons respekteer en geniet die feit dat elkeen van ons se reis met God uniek is. Ons skep daarom ruimte vir mekaar in ons byeenkomste en styl van aanbidding. Deur kleingroepe wat in die week bymekaarkom bou ons verder aan ons verhouding met God en met mekaar.

Ons verhouding met die gemeenskap waarbinne ons leef en werk, is vir ons net so belangrik. Ons verstaan dat ons hier is om die hele gemeenskap te dien met God se onselfsugtige liefde.

Byeenkomstye

Sondae 09:00 by Curro Sitari